Stav automatu

pátek 15.4.2016 11:56:25

Záznam ze dne: 2018-07-01 04:23:32

Čidlo deště

obrazek slunce

Napájení

obrazek pro power on

Naposledy běžela stanice

Stanice: Boruvky
po dobu: 07:27 [min:sec]
dne: 2018-07-01_04:23:32
teploty: _18_6_18_5_55_8_20_1_-127_-127_ [C]

Záznamy

obrazek pro vstup do logu

Foto

snapshot

© Pihrt.com AUTOMAT OSPy.

Pro plugin Remote Notifications automatu OpenSprinkler OSPy.