Stav automatu

pátek 15.4.2016 11:56:25

Záznam ze dne: 2018-07-24 07:01:02

Nádrž s vodou

25 %
bargraph

Naposledy běžela stanice

Stanice: ibysek
po dobu: 00:59 [min:sec]
dne: 2018-07-24_07:01:01
teploty: _24_1_-127_-127_-127_-127_-127_ [C]

Záznamy

obrazek pro vstup do logu

Foto

snapshot

© Pihrt.com AUTOMAT OSPy.

Pro plugin Remote Notifications automatu OpenSprinkler OSPy.