Logo

Arduino MEGA - odbavovací systém do autobusů

Pro jednu personální agenturu, která dodává zaměstnance jsem postavil odbavovací systém. Pasažér předloží při nástupu do vozidla RFID čip a následně je mu umožněn (nebo neumožněn) nástup - jedná se o budoucí komerční produkt bez zveřejnění FW procesoru.

DSC 0495

DSC 0485

Parametry zařízení

DONATE

Funkce zařízení

Zařízení je připojeno na autozapalovač 12-24V v dopravním prostředku (mikrobus, automobil, autobus...)

Po zapnutí zařízení se na LCD displeji vypíše verze software...

Následně se provede inicializace (sériová linka, SPI, RFID čtečka a SD karta):

init ok

sd chyba

Po inicializaci se provede stažení dat ze serveru na síti (stahování dat se provádí automaticky po hodině). Data, která se stahují obsahují v csv souboru informace: RFID tag, jméno příjmení, ...

1 pokus o spojeni

modem

ntp cas

pripojuji server

 prejmenuji csv

prejmenuji csv2

Pokud proběhlo stažení dat ze serveru v pořádku (původní data na SD kartě se archivují pod názvem: rok, měsíc, den, hodina, minuta, vteřina.csv) zobrazí se úvodní obrazovka - zařízení je připraveno.

Na obrazovce rotuje text "přiložte kartu"...

home1

home2

home3

V případě, že není dostatečný signál z GPRS modemu, nebo se z nějakého důvodu nepodařilo data stáhnout dojde k opakování procesu (opakuje se 5x). Pokud ani po 5 pokusu nedojde k načtení dat a nastavení času restartujeme zařízení (na chvilku vytáhneme z napájení):

3 pokus o spojeni

Příklad 3 pokusu o stažení dat...

Při nástupu do přepravního prostředku se nastupující osoba prokáže RFID čipem (čip byl přidělen při registraci na webovém rozhraní). Pokud je kupón platný na LCD displeji se zobrazí hláška platný a dále informace o platnosti a jméno příjmení osoby:

platny do

V případě, že již vypršela doba platnosti kupónu:

neplatny

Veškeré stavy platnosti jsou signalizovány pípnutím (krátké v pořádku, dlouhé pípnutí neplatný kupón).

V případě, že karta není v systému zaregistrována:

neznama karta

 Deska Arduino MEGA

ARDUINO MEGA

DSC 0485

DSC 0486

DSC 0487

DSC 0490

DSC 0491

DSC 0492

DSC 0494

DSC 0495

Schéma zapojení

SCHEMA

Deska spojů

DESKA

Oštítkován jako: Arduino RFID
Pro prohlížení (nebo stahování) příloh se musíte přihlásit! Ti, kteří přispěli "DONATE" mají přístup k placeným souborům v přílohách článků (například placené programy do procesorů, plošné spoje atd...). © Martin Pihrt - www.pihrt.com