feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr
A+ A A-

Osciloskop ETC M621

Žáci ke své práci el. měření používají digitální karty v PC (11ks od roku 2006). Osciloskop M621 umožňuje měření časových závislostí napětí pomocí dvou kanálů s rozlišovací schopností 256 bodů (8 bitů), u kterých  je možné měnit citlivost v rozsahu 10mV/dílek až 5V/dílek obrazovky (80mV až 40V peak) v devíti rozsazích. Vstupní impedance každého kanálu odpovídá standardu obvyklému při konstrukci osciloskopů a dovolí připojit standardní osciloskopické sondy. Sondy s dělícím poměrem 1:1, 1:10, 1:100 jsou podporované programovým vybavením.

Pro každý vstup nezávisle je možné volit stejnosměrnou, nebo střídavou vazbu, která potlačí přenos signálů s frekvencí menší než cca 1Hz. Vstup A(B) je možné připojit na referenční napětí GND bez potřeby odpojení měřících sond. Synchronizace měření  je možná z kanálu A (B)  případně z externího synchronizačního vstupu (E). Prahovou úroveň synchronizace je možné nastavit pro každý kanál nezávisle v celém rozsahu zobrazení. Prahová úroveň externího synchronizačního vstupu je TTL kompatibilní (1,2V). Technické vybavení osciloskopu dovoluje sběr informací s maximální frekvencí 50MS/s. Průběhy, které se periodicky neopakují není možné vzorkovat častěji než každých 20ns. Průběhy, které se periodicky opakují je možné vzorkovat s ekvivalentní periodou 200ps, čemuž odpovídá  vzorkovací frekvence 5GS/s.

Náhled ovládacího okna osciloskopu ETC M621

m621maximal

Pokud máme nainstalovanou slovenskou verzi programu, objeví se při přejezdu myši nad aktuálním tlačítkem slovenská nápověda. (Ve verzi EN bude popisek anglický).
Náhled protokolu o měření

m621maximal3
Program ETC M621 umožňuje naměřená data (průběhy) vytisknout jako obrázek na tiskárně, popřípadě přes PDF Creator jako soubor PDF...

Druhy karet
Starší varianta Epp - ETC M621
Interní do slotu PC 5.25" Tato varianta je připojena přes paralelní port tiskárny a je vestavěna do míst, kde se nachází DVD mechanika.
Novější varianta USB - ETC M621
Tato varianta je vylepšením předchozí verze. Externí modul (krabičku) lze použít například s notebookem (lepší využití), nebo stolním PC.

Parametry osciloskopu ETC M621

Vertikální vychylovací systém:
Vstupy 2 kanály, 1 externí synchronizační vstup/výstup kompenzačního generátoru (BNC)
Šířka pásma (+- 3dB) 0 Hz až 150 MHz (DC); 1,2 Hz až 150 MHz (AC)
Vstupní odpor 1 MOhm/20 pF
Rozsahy [mV/d] 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1V, 2V, 5V
Chyba měření +- 2,5 %
Rozlišovací schopnost 8 bitů (0,4 %)
Maximální vstupní napětí +- 100 V
Jiné Odstranění rušení pomocí metody digitálního stínění.
Časová základna:
Rozsahy časové základny Jednorázové děje: 1 µs/d až 2 s/d
Periodické děje: 10 ns/d až 2 s/d
Vzorkovací frekvence Jednorázové děje: 1 kHz až 50 MHz
Periodické děje: 1 kHz až 5 GHz (Equivalent Sampling rate)
Jiné Dvojitá časová základna
Spouštění:
Zdroje synchronizace kanál A, kanál B, externí E
Nastavení práhu Kanál A a B v celém rozsahu zobrazení, externí pevný cca 1,2 V
Možnosti synchronizace - na definovanou hranu
- na nastavitelnou délku synchronizačního signálu (Digitální filtr)
- na nastavitelný počet výskytů synchronizačního signálu
Délka záznamu max. 32000 vzorků pro každý kanál v rychlých režimech činnosti
[omezená paměťovými kapacitami počítače, pro pomalé děje (max. 50 kS/s)]

 

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.