feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr
A+ A A-

Projekt Electronics Workbench - Ultiboard 11.0

Program Electronics Workbench - Ultiboard 11. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

esf eu

Cílem projektu je vytvořit moderní odborné elektrotechnické výukové moduly. Obsah modulů vychází ze současných aktuálních i budoucích potřeb zaměstnavatelů a firem. Projekt sleduje cesty nutnosti moderního technického vzdělávání, podporuje a prakticky rozvíjí individuální potenciál žáků nutný pro proces celoživotního učení a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Naplňováním těchto cílů dojde též ke zvýšení odborné i pedagogické připravenosti pedagogů, kteří budou prakticky rozvíjet nové klíčové kompetence a dovednosti u žáků. Obsah, forma i systém stavby modulů jsou lehce přenositelné i pro ostatní školy. Výstupem projektu bude vytvoření pěti moderních odborných elektrotechnických modulů. Bude podpořeno 300 žáků. Tři moduly budou obsahovat komponentu ICT a dva moduly komponentu ŽP. ULTIBOARD je software firmy National Instruments pro návrh (rozložení součástek a spojů) DPS. Pomáhá při provádění hlavních kroků v rozvržení obvodů a zároveň provádí některé základní CAD mechanické operace pro následnou průmyslovou automatizovanou výrobu. http://www.ni.com
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu anglicky: Progressive technical tutorial moduli in vocational training
Název projektu: Progresívní technické výukové moduly v odborném výcviku
Datum zahájení projektu: 01.12.2010
Datum ukončení projektu:  30.05.2012

Během projektu jsem napsal výuková scripta pro Ultiboard 11.0

ultiboarduvod

Ke stažení v příloze pod článkem...

Video - (nastavení programu)

Video - (vkládání dílů)

Video - (vytvoření netlistu)

Video - (zarovnání dílů)

Video - (3D náhled)

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.