Moje Rapsberry Pi - WiFi AP s DHCP serverem

raspipidiNa portu LAN RPI se připojí přívod datové sítě (jako WAN), zasuneme WiFi adaptér například Edimax a připojíme se bezdrátově do našeho zařízení. Zadáme heslo do sítě, obdržíme IP adresu od DHCP serveru. Používáme náš hot-spot :-)

INSTALACE

Nainstalujeme hostapd:

sudo apt-get install hostapd

Nainstalujeme DHCP server:

sudo apt-get install isc-dhcp-server

Provedeme aktualizaci instalací:

sudo apt-get update

NASTAVENÍ DHCP

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Najdeme tyto řádky a zakomentujeme je #:
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

výsledek bude vypadat takto:
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

Přesuneme se na konec souboru a přidáme:

# DHCP server nastaveni

ddns-update-style none;

#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

authoritative;

log-facility local7;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.2.10 192.168.2.100;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.2.255;
option routers 192.168.2.1;
}

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

Změníme síť serveru:

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

INTERFACES="" změníme na

INTERFACES="wlan0"

NASTAVENÍ STATICKÉ IP NA WIFI

Spustíme a upravíme:

sudo nano /etc/network/interfaces

výsledek bude vypadat takto:

iface eth0 inet dhcp

auto wlan0
iface wlan0 inet static
    address 192.168.2.1
    netmask 255.255.255.0

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

Přiřadíme statickou IP adresu na WiFi adaptéru pokud běží:
sudo ifconfig wlan0 192.168.0.1

NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÉHO BODU

Vytvoříme nový soubor s nastavením:

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

vložíme do souboru tyto řádky:

interface=wlan0
driver=rtl871xdrv
ssid=nazev site
hw_mode=g
channel=6
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=heslo do site
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

Nastavíme cestu k souboru conf:

sudo nano /etc/default/hostapd

Najdeme řádek #DAEMON_CONF="" a změníme ho na:

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

NASTAVENÍ PŘEKLADU IP ADRES

Tento bod můžeme přeskočit pokud nepotřebujeme propojit WiFi síť s LAN sítí (tzn. ten kdo se připojí na WiFi se nedostane do LANu a tím i k Internetu, který je například v LANu (pro zalévač trávníku tento bod přeskakuji, nepotřebuji propojit WiFi a LAN)

Spustíme příkaz:

sudo nano /etc/sysctl.conf

Odrolujeme se na konec souboru a přidáme tento řádek:
net.ipv4.ip_forward=1

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X. 

Zadáme tento příkaz:

sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"

Zadáme dále tento příkaz:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

Prohlédneme si tabulku překladů:
sudo iptables -t nat -S
sudo iptables -S

Uložíme tabulku:

sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"

Spustíme síťová nastavení a přidáme příkaz pro spouštění po restartu:

sudo nano /etc/network/interfaces

Na konec souboru přidáme:

up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

AKTUALIZACE HOSTAPD - upravený soubor

Tento soubor pracuje s WiFi USB adapterem Edimax EW-7811Un (s původním souborem EW nepracuje)

Stáhneme soubor adafruit_hostapd.zip (nebo je v příloze pod článkem) a vložíme do kořene RPI
wget http://www.adafruit.com/downloads/adafruit_hostapd.zip
Rozbalíme soubor:
unzip adafruit_hostapd.zip
Přesuneme původní soubor:
sudo mv /usr/sbin/hostapd /usr/sbin/hostapd.ORIG
Vložíme upravený soubor:
sudo mv hostapd /usr/sbin
Změníme práva souboru:
sudo chmod 755 /usr/sbin/hostapd

Otestujeme připojení - spustíme hostapd:

sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf

DOKONČENÍ NASTAVENÍ
Spouštění pomocí demona při spouštění RPI.
Otestujeme služby:
sudo service hostapd start
sudo service isc-dhcp-server start

Provedeme kontrolu zda služby běží:

sudo service hostapd status
sudo service isc-dhcp-server status

Pokud proběhl start služeb bez chyb půjde se připojit (například přes telefon na WiFi síť ).

Provedeme restart RPI a můžeme začít používat...

 

Pro přístup k mému zalévači trávníku přes Wi-Fi zadám: 192.168.2.1:8080 a už to frčí :-)

 

Článek převzat z Adafruit.com