Arduino - Ježíšku zazvoň!

Rozhodl jsem se letošní vánoce vyřešit ježíškovský zvoneček po-svém... Srdcem zařízení je procesor ATtiny 85 (8 pinů) a modelářské RC servo, ke kterému je přišroubován zvoneček.

zvonek

ZDARMA

  • schema

DONATE

  • zdroj pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

Po zapnutí napájení (adaptér 5V - DC/1A) se nastaví servo na úhel 90° (výchozí svislá poloha) a začne se odpočítávat čas 10 minut. Tento odpočet signalizuje LED dioda blikáním v intervalu jedné vteřiny. Po uplynutí času se rozpohybuje servo "vlevo, vpravo a výchozí poloha 90°" (opakuje se celkem 3x v různých časových odstupech). Po dobu zvonění LED dioda svítí. Po odehrání LED dioda zhasne, servo se vrátí do výchozí polohy 90° a odpojí se generování impulsů do serva.

Schéma zapojení

schema

 

Deska spojů (pohled top)

deska top

Video - pohled na zařízení

Fotografie zařízení

IMG 20141201 125419

IMG 20141201 125720

IMG 20141202 113439

Napájení 9V baterie (přidán stabilizátor LM78S05)

IMG 20141203 103214

IMG 20141203 103222

IMG 20141203 103233

IMG 20141203 105518

IMG 20141203 105525

IMG 20141203 111010

IMG 20141203 111053