Arduino LED kužel s ATTINY85

Pro B-ROBOTA jsem si postavil dráhu "ala silniční kužel". Samozřejmě samotný kužel není tak efektní bez blikání a v tuto chvíli přichází na řadu Arduino IDE a mikroprocesor ATTINY85. Zařízení napájí baterie CR2032 - 250 mAh (3V) a je velice jednoduché (obsahuje pouze tlačítko, baterii, LED, mikroprocesor, dva rezistory a jeden kondenzátor)...

Funkce

Mikroprocesor spí (odebírá z baterie proud řádově 5uA), jednou za 2 vteřiny se probudí a otestuje, zda je stisknuté tlačítko. Pokud není tlačítko stisknuté zase na 2 vteřiny usne (probouzení ze spánku zajišťuje interní Watchdog systém) - tímto způsobem šetříme životnost baterie (až 5 let při režimu spánku). Samozřejmě by to šlo obejít pomocí přerušení na určitém pinu a procesor nechat spát napořád a v případě stisknutí ho probudit (jsem líný to předělávat a na funkci "rostlináře - vesničko má středisková" to nemá vliv). Když procesor při probuzení zjistí, že je tlačítko stisknuté, zakáže usínání (režim sleep) a začne přerušovaně (dle sekvence: 2,5s tma a následně 3 bliknutí ---------x-x-x----------x-x-x----------) blikat s LED diodou do doby, než opět stiskneme tlačítko.

Parametry obvodu

  • odběr při blikání: ~ 20 mA
  • odběr při spánku: ~ 5uA
  • napájení: baterie CR2032 - 3V typ 250 mAh
  • životnost baterie: ~ 5 roků v klidu (ve spánku)
  • LED dioda: modrá, nebo bílá LED dioda (pokud chceme jinou barvu, musíme vložit k diodě předřadný rezistor dle vztahu: R=(3V-ULED)/ILED
  • ovládání: tlačítko - zařízení zap, zařízení vyp (nutné držet stisknuté min. 2 vteřiny)

ZDARMA

  • 1.0 hex pro procesor ATTINY85 - 8MHz

DONATE

  • 1.0 (zdroj + hex pro procesor) plošný spoj (Eagle, Gerber, CAM) + 3D data pro tiskárnu (PLA gcode, stl, openscad)

Video - ukázka robot a kužely

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

Foto LED kuželu

DSC 0664

DSC 0666

DSC 0667

DSC 0668

DSC 0669

DSC 0671

DSC 0672

DSC 0677

DSC 0679

DSC 0680

DSC 0683

DSC 0684

DSC 0685

P2020160

P2020161

P2020162

Video - test LED kuželu(ů)