Arduino UNO - deska 7 segmentového displeje

Tento "shield" slouží jako pomůcka pro výuku a programování sedmi-segmentových LED displejů. Deska obsahuje displej 4*7 segmentů, 3 tlačítka a vyvedené piny A1-A5 pro další použití. Lze naprogramovat stopky, hodiny, teploměr a další... V příloze pro předplatitele je plná ukázka 6 dílů zdrojového kódu hodin s multiplexem (bez obvodu reálného času - přesnost hodin je malá okolo +- 1 minuta/den. Pro zlepšení stačí doplnit například obvod reálného času DS1307 a mírně upravit kód.

Použitý displej 14,2 mm (0,56 palce) OPD-Q5621LE-BW (společná katoda, červená barva)

Dostupné znaky (které lze na displeji vytvořit)

Schéma zapojení shieldu

Deska spojů

Foto osazené desky

Segmenty displeje jsou označeny A-G a DP. Displej (digity) jsou označeny jako Dig 1 - Dig 4.

Přiřazení pinů v Arduinu

#define SEG_A     1 
#define SEG_B     7
#define SEG_C     5
#define SEG_D     3
#define SEG_E     2
#define SEG_F     0
#define SEG_G     6 
#define SEG_DP   4 

#define COM_1     11 // digit 1 vlevo
#define COM_2     10
#define COM_3     9
#define COM_4     8  // digit 4 vpravo

#define TL_S1     14 // vpravo
#define TL_S2     13 // střed
#define TL_S3     12 // vlevo

Multiplex = rychlé přepínání (střídání) znaků na digitech displeje.

Příklad: "AHOJ"

Dig 1 nastavíme na GND a segmenty A-G (na znak A) na VCC, chvíli počkáme a vše vypneme (Dig 1 na VCC a segmenty na GND).

Dig 2 nastavíme na GND a segmenty A-G (na znak H) na VCC, chvíli počkáme a vše vypneme (Dig 2 na VCC a segmenty na GND).

Dig 3 nastavíme na GND a segmenty A-G (na znak O) na VCC, chvíli počkáme a vše vypneme (Dig 3 na VCC a segmenty na GND).

Dig 4 nastavíme na GND a segmenty A-G (na znak H) na VCC, chvíli počkáme a vše vypneme (Dig 4 na VCC a segmenty na GND).

V každý okamžik svítí vždy pouze jeden digit. Díky nedokonalosti oka (jeho setrvačnosti) to na displeji vypadá, že svítí vše současně. Samozřejmě musíme digity přepínat rychlostí minimálně 20x za vteřinu.

Tisk - laminace

  • DONATE (v příloze navíc deska spojů Eagle, Gerber, zdrojové programy pro Arduino lekce 1-6 jak vytvořit hodiny v multiplexu)