Napouštění nádrže s počtem opakování

Kolega silnoproudař zadal úkol a ten zněl jasně :-)

 

Když zadání převedeme do slabouproudé verze

 • napájení 24VDC
 • výstup relé s přepínacím kontaktem pro spínání stykače čerpadla
 • po zapnutí napájení se na displeji nezobrazí nula, ale symbol - (lze tak poznat: zda byl výpadek napájení, nebo počet cyklů již klesl k nule)
 • na displeji si navolím počet opakování tlačítkem +- a nulování v rozsahu 0-9 (tlačítka na desce a připojení tlačítek na rozvaděči přes svorky)
 • dva externí vstupy minimum SH (Spodní Hladina) a maximum HH (Horní Hladina) aktivní je GND tj. spojeno, když je na snímači voda
 • když v nádrži klesne hladina pod SH, tak sepne relé (čerpadlo) a začne blikat LED na desce (jako signalizace chodu čerpadla)
 • když v nádrži dosáhne hladina úrovně HH, tak relé (čerpadlo a LED vypne). Zároveň se odečte -1 na displeji z počtu opakování tohoto cyklu
 • když počet cyklů na displeji klesne na nulu, tak se relé (čerpadlo) již nespustí a čeká se na zadání nového počtu opakování (cyklů)
 • součástky velké tedy THT

Schéma zapojení

Deska spojů

Osazená deska spojů

Odběr proudu při sepnutém relé a 24V

Z pohledu na zdroj vychází odběr na cca 110mA (v klidu to je cca 50mA)

Programové vybavení

Kód je napsaný v Arduino IDE a je nahrán do procesoru Attiny84 (lze použít cokoliv libovolného Atmega 328... kam se vejde připojit počet vývodů).

 • Pro uživatele, kteří mají na mém webu účet "donate" je k dispozici zdrojový kód a podklady pro výrobu desky (Eagle a exporty z Eagle).
 • Pro ostatní je v příloze k dispozici pouze program pro procesor (hex).

Nastavení pojistek pro procesor a nahrání do procesoru přes avrdudess:

 • efuse: 0xff
 • hfuse: 0xdf
 • lfuse: 0xe2

Foto z instalace

na článku se pracuje (prý v létě se to zrealizuje, tak se máte na co těšit...)

 

Attachments:
Download this file (fw1.0.ino.tiny14.zip)Program pro procesor Attiny84[FW1.0]1 kB35 Downloads2022-04-25 13:58