Dekoder pro serva

Dekodér ovládá čtyři servopohony (4 modelářská serva). Pomocí nastavení v CV registru dekodéru je možné měnit hodnoty jako rychlost přesunutí, dorazy... Konstrukce je vhodná pro přesná polohování pomocí modelářských serv, například pro ovládání závor, výhybek atd.

Schéma zapojení:

Obvod je řízen procesorem PIC12F629 s vnitřním oscilátorem. Modul lze po malé úpravě napájet i z externího zdroje AC/DC v rozmezí 12-16V. Napájecí napětí pro modul a serva je odebíráno přímo ze signálu DCC obsaženého v kolejích. Stabilizátor 7805 zmenšuje napětí pro procesor a serva na 5V. Serva odebírají proud pouze při přestavení z jedné polohy do jiné polohy, v klidu neodebírají téměř nic (pouze spotřeba elektroniky v servu a procesoru PIC a ta je zanedbatelná). Pro ovládání servopohonu se používá puls s přesnou délkou trvání a opakování. Servopohon má tři vodiče, dva pro napájecí napětí 5V a jeden pro vstup řídících impulsů. Šířka pulsu se normálně pohybuje mezi 1ms (vlevo) a 2ms (vpravo) s dobou opakování 20ms mezi pulsy, střední poloha hřídele odpovídá pulsu 1,5ms.

Programování modulu:

Po nahrání programu do procesoru je adresa dekodéru nastavena na CV 513 = 1, tj kanály 1 – 4.

Pro změnu parametrů a nastavení modulu přepněte svou centrálu do režimu programování příslušenství (například CV513 =2) DIRECT MODE. Pro programováni dekodéru stiskněte tlačítko programování na plošném spoji, pak zašlete hodnotu CV z příkazové stanice (Lokmaus2...). Vypněte a znovu zapněte napájení obvodu DCC.

Nastavení CV, hodnoty:

CV513: adresa dekodéru (dolní bit)
CV515: Rozsah serva 1
Střední poloha odpovídá 1,5ms, koncová poloha 2ms (hodnota 50), nebo 2,5ms pro  servo Hitec (hodnota 100)
CV516: Rozsah serva 2 
CV517: Rozsah serva 3
CV518: Rozsah serva 4 
CV519: Verze: 2.0 (pouze ke čtení)
CV520: Výrobce ID: 13. DIY dekodér (domácí výrobek, pouze ke čtení)
CV521: Adresa dekodéru (horní bit)
CV545: Prodleva generování mezi pulsy. Změna této hodnoty má vliv na rychlost
CV546: Nastavení dekodéru:
Slouží pro uložení pozic natočení serv do paměti.
Jestliže je povolena tato pozice v paměti, tak po zapnutí napájení se zašle série pulsů pro nastavení polohy serv do nastavených pozic.
CV547: Rychlost serva 1
CV548: Rychlost serva 2 
CV549: Rychlost serva 3 
CV550: Rychlost serva 4 

Pokud se vykonává příkaz a dekodér pohybuje servem není vyloučeno, že dekodér nereaguje na další přenastavení serva až do skončení vykonávaného pohybu.

Více v příloze (pro registrované uživatele)