ARDUINO - nastavitelný časovač s LCD 16x1 a jedním tlačítkem

 

lcd16

Tento časovač vychází z konstrukce časovače 1 - 9 hodin (krok deset minut) doplněný o LCD displej 16x1 znaků a piezo měnič pro signalizaci pracovních stavů časovače. Časovač umožňuje nastavení času tlačítkem v kroku: dny, hodiny, minuty, vteřiny (max nastavení času může být 365 dnů, 23 hodin, 59 minut, 59 vteřin). Bezchybná práce časovače je hlídána pomocí WDT (v případě zacyklení-zakousnutí programu dojde do 4 vteřin k vyvolání resetu CPU). V časovači lze nastavovat: dny, hodiny, minuty, sekundy a podsvícení LCD displeje a to vše za pomoci pouze jednoho tlačítka!

 

ZDARMA

  • hex pro procesor

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

Video - finální provedení časovače:

 

Fotografie zařízení:

 IMG 20130507 115754

IMG 20130507 115815

IMG 20130507 115833

 

Funkce časovače verze 3.0-EN:

Po zapnutí napájecího napětí se na displeji zobrazí údaje:
STEP TIMER V3.0-EN
WWW.PIHRT.COM
Ready to GO ...

Nastavení LED podsvícení LCD displeje lze provést pouze v režimu "stop" tzn. na displeji se zobrazuje:

Ready to GO ...

****Pokud provedeme dvojklik tlačítkem, vstoupíme do režimu nastavení hodnoty LED podsvícení (tento režim je oznámen: a) zvukově - jako tři po sobě jdoucí tóny C,D,E b) opticky - svit zelené LED).

S každým následným krátkým stiskem tlačítka nastavujeme v cyklu tyto hodnoty svitu LED:

LCD LED is: on

 

LCD LED is: 75%

 

LCD LED is: 50%

 

LCD LED is: 25%

 

LCD LED is: off

Pokud provedeme následný dvojklik tlačítkem, vystoupíme z režimu nastavení LED podsvícení...

Na displeji se opět zobrazuje:

Ready to GO ...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení vteřin. Na displeji se zobrazí hláška:

Set sec:  xx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 59 sec)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení minut. Na displeji se zobrazí hláška:

Set min:  xx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 59 min)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení hodin. Na displeji se zobrazí hláška:

Set hour:  xx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 23 hodin)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení dnů. Na displeji se zobrazí hláška:

Set day:  xxx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 365 dnů)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) odstartujeme odpočet nastaveného času (svítí žlutá LED a signalizuje sepnutí výstupu. Zároveň se sepne výstupní relé). Na displeji se zobrazí hláška:
xxxd xxh xxm xxs
př:
000d 10h 22m 52s
Po ukončení odpočtu se vypne relé (zhasnou LED) a zahraje melodie... Na displeji se zobrazí hláška:
Ready to GO ...
Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka před ukončením odpočtu (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) zastavíme odpočet nastaveného času (zhasne žlutá LED a zároveň se vypne výstupní relé). Na displeji se zobrazí hláška:
Ready to GO ...

a skok ve smyčce viz ****

 

 

Funkce časovače verze 3.0-CZ:

Po zapnutí napájecího napětí se na displeji zobrazí údaje:
časovač V3.0-CZ

 

WWW.PIHRT.COM

 

Stiskni tlačítko

Nastavení LED podsvícení LCD displeje lze provést pouze v režimu "stop" tzn. na displeji se zobrazuje:

Stiskni tlačítko

****Pokud provedeme dvojklik tlačítkem, vstoupíme do režimu nastavení hodnoty LED podsvícení (tento režim je oznámen: a) zvukově - jako tři po sobě jdoucí tóny C,D,E b) opticky - svit zelené LED).

S každým následným krátkým stiskem tlačítka nastavujeme v cyklu tyto hodnoty svitu LED:

Podsvícení: zap

 

Podsvícení: 75%

 

Podsvícení: 50%

 

Podsvícení: 25%

 

Podsvícení: vyp

Pokud provedeme následný dvojklik tlačítkem, vystoupíme z režimu nastavení LED podsvícení...

Na displeji se opět zobrazuje:

Stiskni tlačítko

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení vteřin. Na displeji se zobrazí hláška:

Nastav sek:  xx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 59 sec)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení minut. Na displeji se zobrazí hláška:

Nastav min:  xx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 59 min)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení hodin. Na displeji se zobrazí hláška:

Nastav hod:  xx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 23 hodin)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) vstoupíme do nastavení dnů. Na displeji se zobrazí hláška:

Nastav dny:  xxx

S každým dalším krátkým stiskem tlačítka (potvrzeno krátkým pípnutím a bliknutím červené LED) inkrementujeme xx na požadovanou hodnotu (xx+1 až do max. 365 dnů)...

Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) odstartujeme odpočet nastaveného času (svítí žlutá LED a signalizuje sepnutí výstupu. Zároveň se sepne výstupní relé). Na displeji se zobrazí hláška:
xxxd xxh xxm xxs
př:
000d 10h 22m 52s
Po ukončení odpočtu se vypne relé (zhasnou LED) a zahraje melodie... Na displeji se zobrazí hláška:
Stiskni tlačítko
Pokud provedeme dlouhý stisk tlačítka před ukončením odpočtu (indikováno dlouhým tónem a delším bliknutím červené LED) zastavíme odpočet nastaveného času (zhasne žlutá LED a zároveň se vypne výstupní relé). Na displeji se zobrazí hláška:
Stiskni tlačítko

a skok ve smyčce viz ****

 

Parametry časovače:

napájecí napětí: 7-15V (DC)
časový rozsah: nastavitelný až do 365 dnů, 23 hodin, 59 minut, 59 vteřin
ovládání: a) krátkým stiskem tlačítka nastavujeme požadovanou hodnotu (d = 0 - 365, h = 0 - 23, m = 0 - 59, s = 0 - 59) b) dlouhým stiskem tlačítka nastavujeme v cyklu (set sec, set min, set hour, set day, start, stop ...)
c) dvojklikem tlačítka vstoupíme do režimu ovládání podsvícení LCD displeje/ krátkým stiskem nastavujeme v cyklu (zap, 75%, 50%, 25%, vyp ...)
výstup: relé (spíná max. 230V/16A)
signalizace chodu: RG LED dioda - (červená/zelená/žlutá) zelená barva = sepnutí výstupu/režim nastavení podsvícení, rudá/žlutá barva = signalizace stavů tlačítka
zobrazení: LCD displej 16x1 s řadičem HD44780 pro zobrazení provozních dat a času do vypnutí (000d 00h 00m 00s)
zvuková signalizace: piezo měnič pro signalizaci chodu (krátké pípnutí, dlouhé pípnutí, melodie nastavení podsvícení LCD, melodie vypršení času)
kontrola chodu obvodu: Watch Dog Timer

 

Schéma zapojení s Arduino UNO
Thumbnail image

 

Schéma zapojení (Eagle)
Thumbnail image
Fotografie sestaveného zařízení na univerzální destičce
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image

 

Video - funkce časovače