Arduino - měřič vlhkosti půdy

Již několikátým rokem se snažím vyrobit spolehlivý zálevač rostlin (pokojové, nebo skleník). Viz verze 1 a verze 2... Obě zařízení bohužel skončila v křemíkovém nebi :-) z důvodu nespolehlivosti snímače vlhkosti půdy. Dnes již vím zcela jistě, že nelze použít DC proud pro měření čehokoliv co se týká vody, nebo vlhkosti (elektrolýza, koroze...) Při čištění mého webu jsem narazil na diskusi a řekl si proč to nezkusit navrhnout.

ZDARMA

  • schema

DONATE

  • zdroj pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)

Pan Janko Hraško mě donutil se po diskusi zamyslet (tímto mu děkuji) a výsledkem je měřič vlhkosti připojitelný například k Arduinu... Výsledkem je obvod, kde na vstup se připojí PWM výstup Arduina (obdélník 500Hz, střída 50:50, 5V tj. analogWrite(pin,127) a na výstup se připojí AD převodník (vstup Axx Arduina). Bez vlhkosti (tj. rozpojené elektrody) je na vstupu A/D převodníku cca 3,5V (číslo cca 730) a s maximální vlhkostí (tj. spojené elektrody) je na vstupu A/D převodníku cca  2,7V (číslo cca 556). 

Do půdy se pouští obdélníkový průběh o kmitočtu cca 500Hz a napětí +-2,5V. Nevím jak se na to bude tvářit má testovací kytka, ale zatím se zdá, že se jedná o zatím můj nejlepší snímač vlhkosti...

2

Schéma zapojení

schema

Snímač je navržen na jednostranné desce spojů (napájení +5V, 0V, vstup PWM, výstup na A/D, kytka 2x drát)

deska

Deska spojů

1

4

3

Ukázka ze sériového monitoru

5

Na výpisu je vidět když se snímač spojí, nebo odpojí. První sloupec zobrazuje průměrnou hodnotu vlhkosti (získanou z 10 vzorků), druhý sloupec zobrazuje hodnotu A/D převodníku, třetí zobrazuje průměrnou hodnotu na A/D převodníku, čtvrtý napětí na A/D vstupu, pátý sloupec je kalibrace min a max hodnoty vlhkosti uložené v eeprom.

V příloze je ukázkový program s kalibrací min a max hodnot uložených v paměti eeprom. Kalibrace se provádí stisknutím tlačítka za sucha a za mokra.

Připojení periferií k Arduinu

A0  výstup z oz snímače vlhkosti do analog vstupu A0 Arduina
D3  výstup PWM z Arduina do oz převodníku
D13 signalizační led kalibrace (svítí, když se provádí kalibrace)
D4 tlačítko kalibrace

Komentáře   

+1 #3 Vladimir2 2016-05-11 14:44
V přestávkách mezi zaléváním přece není nutné měřit kontimuálně, stačí připojit napájení sondy na digitální výstup Arduina, nastavit výstup na vteřinu na logickou jedničku, změřit odpor půdy, na výstup dát logickou nulu a třeba 5 minut pauza.
A není potřeba střídavé napájení, stačí elektrody zapojit mezi dva výstupy, na vteřinu aktivovat jeden, na vteřinu druhý a tím se účinky elektrochemické koroze eleminují stejně, jak střídavým proudem.
Elektrody vydrží mnohonásobně déle (po roce používání nevidím na svých nerezových elektrodách (původně to byly jehly na grilování) stopy elektrochemické koroze.
#2 Kádlík 2015-11-17 18:07
Já jsem jako snímače používal grafit. Např z tužkových baterií. Chce to opatrně rozebrat a nezlomit je. Ale dlouhodobě jsem to nezkoušel
#1 Mipro 2015-05-26 17:38
Děkuji za článek, pouštím se do stavby..

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.