csenderusktr

Arduino UNO - LEDMATRIX noviny s teploměrem - HW verze 3

Seznam článků

Osazení desky spojů (foto)

Tyto fotografie jsou pořízeny před finální distribucí HW3 desky (chybí WiFi status LED na desce, chybí jumper pro flash, jumper pro reset ESP a konektor pro DS18B20 teplotní čidlo. ostatní je stejné jako na foto níže)

IMG 9393

IMG 9394

IMG 9395

IMG 9397

IMG 9398

IMG 9399

IMG 9400

IMG 9401

IMG 9402

IMG 9403

IMG 9404

IMG 9405

IMG 9406

IMG 9407

IMG 9408

IMG 9410

IMG 9411

IMG 9412

IMG 9413

IMG 9414

IMG 9415

IMG 9416

IMG 9418

IMG 9419

Používám tento USB/UART převodník (zapojuji GND BLK, RX, TX nic více!)

ArduinoUSB2SerialMicro

IMG 9420

Schéma zapojení HW verze 3

schema

Obvod ESP8266

esp12

Deska spojů HW verze 3

deska

deska2

Webové rozhraní

1

2

4

3

Nastavení a první zprovoznění

Výchozí heslo do webové administrace je "admin"

Pokud máme desku osazenou (verze vše, nebo bez ESP8266), připojíme USB zdroj 5V a změříme jako na fotografiích napájecí napětí: 5V procesoru a RTC DS1307, 3V z baterie CR2032 (v případě použití ESP8266 napětí 3,1V). Pokud je napájení v pořádku osadíme do desky obvod ESP8266 a připojíme na sériový programátor (viz svorky na obrázku). ESP naprogramujeme z prostředí Arduino IDE (nezapomeneme před zapnutím napájení propojit svorku "flash" se zemí). Vypneme zdroj 5V a do patic osadíme naprogramovaný procesor Atmega 328 a dále obvod reálného času DS1307. Pomocí 5 žilového kabelu propojíme kaskádně maticové LED zobrazovače (matrix).

Zapneme napájecí napětí (zdroj 5V) a sledujeme zda obvod pracuje dle těchto bodů:

 • provede se test maticového LED displeje (rozsvítí se všechny LED diody)
 • provede se test řízení jasu LED displeje (všechny LED diody se společně ztlumí na minimum)
 • provede se test I2C obvodu RTC (Real Time Clock) DS1307 -> Pokud je obvod na adrese 0x68 nalezen a baterie je OK pokračuje se dál. Pokud chybí baterie, nebo není nalezen RTC obvod DS1307 bude na displeji rotovat text: Chyba: RTC!
 • provede se test nastavení času RTC obvodu -> Pokud byl čas již někdy nastavován pokračuje se dál. Pokud není čas seřízen automaticky se vyvolá menu pro nastavení času pomocí tlačítek (v pořadí den, měsíc, rok, hodina, minuta, uložit). Na displeji bude rotovat text: Nastavení Pokud stiskneme tlačítko označené jako "menu" posuneme se na nastavení dne. Na displeji bude rotovat text: Den pokud stiskneme tlačítko označené jako "plus" posuneme den o +1 (tlačítko můžeme držet a hodnota bude přirůstat automaticky). Pokud stiskneme tlačítko označené jako "menu" posuneme se na nastavení měsíce. Na displeji bude rotovat text: Měs pokud stiskneme tlačítko označené jako "plus" posuneme měsíc o +1 (tlačítko můžeme držet a hodnota bude přirůstat automaticky). Pokud stiskneme tlačítko označené jako "menu" posuneme se na nastavení roku. Na displeji bude rotovat text: Rok pokud stiskneme tlačítko označené jako "plus" posuneme rok o +1 (tlačítko můžeme držet a hodnota bude přirůstat automaticky). Výchozí nastavení datumu je 1. 1. 2017. Pokud stiskneme tlačítko označené jako "menu" posuneme se na nastavení hodiny. Na displeji bude rotovat text: Hod pokud stiskneme tlačítko označené jako "plus" posuneme hodinu o +1 (tlačítko můžeme držet a hodnota bude přirůstat automaticky). Pokud stiskneme tlačítko označené jako "menu" posuneme se na nastavení hodiny. Na displeji bude rotovat text: Min pokud stiskneme tlačítko označené jako "plus" posuneme minutu o +1 (tlačítko můžeme držet a hodnota bude přirůstat automaticky). Pokud stiskneme tlačítko označené jako "menu" vyskočíme z nastavení (do obvodu RTC se uloží nastavené údaje na displeji odrotuje text: OK a zařízení se restartuje)
 • provede se výpis verze programu a na displeji odrotuje text př 23.3.2017 verze 3.0: 230317-3.0
 • provede se test vložení mikro SD karty do slotu -> Pokud není karta vložena, nebo není ve formátu FAT32 bude na displeji rotovat text: Chyba SD! Pokud je karta vložena a nalezena pokračuje se dál
 • v tomto bodě začíná rotace výpisů: první se zobrazí datum a čas, teplota z čidla DS18B20 (pokud není čidlo nalezeno bude na displeji text: Chyba DS18B20!), teplota a vlhkost z čidla DHT11 na plošném spoji, IP adresa Wi-Fi modulu, textový soubor text.txt uložený na SD kartě. Pokud na SD kartě chybí soubor text.txt bude na displeji text: Chyba text.txt!
 • pokud nemáme osazen modul ESP8266 nebude se zobrazovat IP adresa a teplota z čidla DS18B20. Pro možnost nastavit si části zpráv, které chceme vypisovat je nutný obvod ESP a WiFi připojení, kde v záložce "nastavení" zvolíme požadované vlastnosti (viz foto web rozhraní výše)

Vpřípadě, že máme osazen modul ESP8266 (Wi-Fi připojení k Internetu)

Ihned po zapnutí napájení se modul snaží připojit k WiFi síti (pokud již modul WiFi síť zná trvá připojení cca 4 vteřiny). Než LED displej provede všechny testy a spustí se přehrávání je již ESP v síti a má načtený NTP čas...

Stavy LED diody na ESP8266 pinu GPIO13 (rudá SMD LED na plošném spoji, nebo vyvedená na řadový konektor EXT module)

 • 1x bliknutí – snaží se připojit do sítě WiFi, nebo spustit nakonfigurovaný AP
 • 2x bliknutí – nepodařilo se připojit, nebo byla ručně vynucená konfigurace – v tomto okamžiku běží konfigurační AP se SSID ESPPBSetup_xxxxxxx
 • 3x bliknutí – připojeno do sítě, normální běh skriptu v ESP

Pokud WiFi modul není připojen (nebo ještě nikdy nebyl) do WiFi sítě vyvolá se AP režim, kde vybereme dostupnou síť v seznamu nalezených sítí. Vybereme SSID síť, zvolíme název zařízení (například matrix) pro netbios, vložíme heslo a uložíme...

Přesný postup připojení k WiFi

Po zapnutí napájení za cca 30 sekund proskenuj chytrým telefonem (nebo Macem pokud to jde, ale raději telefonem) okolní WiFi sítě. Měla by se tam objevit síť s názvem ESPPBSetup_XXXXXX, kde ty XX jsou nahrazený MAC adresou modulu. Pokud ano, jdeme dál, pokud ji nenajdeš, tak musíme hledat problém…

Pokud máš WiFi síť s ESP

 • Připoj se k tomu SSID (nejlíp telefonem…) – připojení je bez hesla
 • Otevři na telefonu prohlížeč a zadej URL http://192.168.4.1
 • Klikni na tlačítko s přesměrováním na konfiguraci
 • Na konfigurační stránce vyber Tvůj AP, na který se normálně připojuješ – automaticky se doplní SSID a zadej heslo – je taky dobrý zadat nějaký název vlastního zařízení, k tomu slouží pole „Jméno zařízení“ – třeba jen ESP
 • Nechej uložit konfiguraci a restartovat ESP (udělá automaticky, trvá to cca 10 sekund)

Reset konfigurace s nastavením WiFI sítí

Před zapnutím zařízení propojíme pin GPIO12 se zemí 0V a počkáme cca 20 sec vyvoláme totální reset ESP připojení k síti

Komentáře   

#10 Petr 2019-03-11 17:57
Při nahrávání žádný problém až to místo. Zkusil jsem ten výpis ze serial monitoru viz foto https://photos.app.goo.gl/HTQWXiHJLsBGz3JR7 s Vaším programem a zapojením https://photos.app.goo.gl/3sagXrEYFWrAePQH6Tekon jsem při pokusech zjistil na vzorových programech z arduina třeba sketch Cardinfo nebo Dumpfile kartu načte a přečte, ale sketch Files třeba kartu nenačte a píše failed.
#9 Martin Pihrt 2019-03-11 16:44
Cituji Petr:
Cituji Martin Pihrt:

Dobrý den,
z Vašeho videa je patrné, že nefunguje ani ostatní (ne pouze SD karta) - vypadá to na připojení displejů. Zkuste projít spoje na desce od CPU a vyměnit vodiče k displeji. Odpojte je a připojte na test jen ten první (musí to jít i s pouze jedním). Dnes jsem spájel další desku, nahrál verzi 4 a pracuje OK. v programu to tedy není -> koukněte na desku. Video: https://photos.app.goo.gl/eHRB5uJpdkuxNtZu6

Dobrý den, to video jsem dal pouze část kde jsou ty paznaky tady je celý dneska udělaný https://photos.app.goo.gl/TsomRmJBPwxnD9yh8. Vyměnil jsem vodiče k displeji prohlídnul ostatní spoje a desku a zdá se vše dobrý. Je divný že ten text vypadne až při komunikaci s kartou a už se to neopraví i když začne nová smyčka v nové smyčce se zobrazujou dobře pouze čísla. Všimnul jsem si z Vašeho videa že ta červená led u ESP u Vás bliká a mě trvale svítí, ale jinak komunikace s ESP funguje do nastavení se také dostanu.

Dobrý den,
ano nyní to je vidět, že ostatní části pracují...
LED u ESP8266 má tento význam:
LED stavy:
 • * 1x blikne při připojování k wifi
  * 2x blikne je aktivni wifi manažer (konfigurace připojení)
  * 3x blikne je připojeno k wifi síti

Je divné, že Vaše LED svítí a nebliká. Asi bych zkusil vzít nějaký sketch s SD kartou (co má Arduino IDE v sobě) a nahrál do CPU. Ať se zjistí, zda Vám funguje SD-CPU část. Pokud máte Arduino desku, tak propojte piny 0 a 1 s CPU deskou matrixu a nechte si na serial vypsat co se děje. Jsem z toho blázen a není mi jasné, proč by to nešlo. Když se na desku vůbec neosadí ESP, tak to jde také (pokud zůstane jen CPU, DS1307 a čtečka karet tak to musí běžet také. Nehlásilo to při kompilaci nějakou chybu (mimo varování, že dochází místo)?
#8 Petr 2019-03-11 16:29
Cituji Martin Pihrt:

Dobrý den,
z Vašeho videa je patrné, že nefunguje ani ostatní (ne pouze SD karta) - vypadá to na připojení displejů. Zkuste projít spoje na desce od CPU a vyměnit vodiče k displeji. Odpojte je a připojte na test jen ten první (musí to jít i s pouze jedním). Dnes jsem spájel další desku, nahrál verzi 4 a pracuje OK. v programu to tedy není -> koukněte na desku. Video: https://photos.app.goo.gl/eHRB5uJpdkuxNtZu6

Dobrý den, to video jsem dal pouze část kde jsou ty paznaky tady je celý dneska udělaný https://photos.app.goo.gl/TsomRmJBPwxnD9yh8. Vyměnil jsem vodiče k displeji prohlídnul ostatní spoje a desku a zdá se vše dobrý. Je divný že ten text vypadne až při komunikaci s kartou a už se to neopraví i když začne nová smyčka v nové smyčce se zobrazujou dobře pouze čísla. Všimnul jsem si z Vašeho videa že ta červená led u ESP u Vás bliká a mě trvale svítí, ale jinak komunikace s ESP funguje do nastavení se také dostanu.
#7 Martin Pihrt 2019-03-11 10:23
Cituji Petr:
Dobrý den, nahrávám CPU přímo v desce Arduino UNO a žádné změny jsem v kódu neprováděl. Soubor text.txt jsem několikrát zkoušel podle Vaší rady a nic, ale mám další poznatek. Kartu jsem vložil čistou zformátovanou bez souboru text.txt a smyčka proběhla až k místu kde se má zobrazit text a vypsalo to "chyba text.txt" tak si říkám dobrý asi to bude ten text a ono při opakování smyčky když se měla zobrazit ta chybová hláška tak to zase rozhodilo ty znaky a už se to nesrovná. Postnul jsem video na Youtube tady https://youtu.be/EXnyncnVOiE

Dobrý den,
z Vašeho videa je patrné, že nefunguje ani ostatní (ne pouze SD karta) - vypadá to na připojení displejů. Zkuste projít spoje na desce od CPU a vyměnit vodiče k displeji. Odpojte je a připojte na test jen ten první (musí to jít i s pouze jedním). Dnes jsem spájel další desku, nahrál verzi 4 a pracuje OK. v programu to tedy není -> koukněte na desku. Video: https://photos.app.goo.gl/eHRB5uJpdkuxNtZu6
#6 Petr 2019-03-10 17:41
Dobrý den, nahrávám CPU přímo v desce Arduino UNO a žádné změny jsem v kódu neprováděl. Soubor text.txt jsem několikrát zkoušel podle Vaší rady a nic, ale mám další poznatek. Kartu jsem vložil čistou zformátovanou bez souboru text.txt a smyčka proběhla až k místu kde se má zobrazit text a vypsalo to "chyba text.txt" tak si říkám dobrý asi to bude ten text a ono při opakování smyčky když se měla zobrazit ta chybová hláška tak to zase rozhodilo ty znaky a už se to nesrovná. Postnul jsem video na Youtube tady https://youtu.be/EXnyncnVOiE
#5 Martin Pihrt 2019-03-10 11:03
Cituji Petr:
Tak mám další problém. Nezobrazuje se text z SD karty. Když zapnu aby se zobrazoval text z SD karty tak celá smyčka proběhne OK, až do doby kdy se má zobrazit text. To se na matrixu posouvá na třetím řádku od spoda pouze čára a občas nějaký divný znak a když má přijít zobrazení datumu, času a teploty tak to vypadá že čísla to umí přečíst, ale jsou rozházená a mezi ně je nějakej čískej znak či co. Bez zapnuté SD karty je vše OK, když vyndám kartu píše to chybu SD tak že taky dobrý. Karty jsem zkoušel asi tři 2GB, 8GB formát Fat32 Váš vzorovej text i jinej a nic. Jinej adaptér SD taky nic. Nějakej nápad prosím co ještě zkusit. :sad: Děkuji.

Dobrý den,
k dnešnímu dni jsem postavil těchto hodin (HW4 SW4) cca 60ks. V červnu budu stavět dalších 10ks. Ani jednou jsem se nesetkal s problémem, který uvádíte. Vypadá to na špatný formát souboru text.txt. Máte ho uložený ve formátu ANSI? Otevřít poznámkový blok Windows -> uložit jako text (txt si to udělá samo) a formát zvolit ANSI!.
Pokud hodiny ukazují datum, čas a teplotu v pořádku je to jistě problém souboru na SD kartě (potom se ukazují nesmyslné znaky například při utf8)... Nezměnil jste něco postatného v kódu? Nahráváte CPU přímo v Arduino desce, nebo přes ICSP programátor a používáte zkompilovaný hex soubor. Mám rozdělané další hodiny z ledna zašlete mi svůj soubor text co máte na SD kartě a hex pro cpu - otestuji zda běží ok. Jinak mám otestováno, že od 2 do 16 GB vše běží OK - větší jsem nezkoušel, nemá to smysl i na 2GB je spousta místa pro text...
Martin
#4 Petr 2019-03-09 13:18
Tak mám další problém. Nezobrazuje se text z SD karty. Když zapnu aby se zobrazoval text z SD karty tak celá smyčka proběhne OK, až do doby kdy se má zobrazit text. To se na matrixu posouvá na třetím řádku od spoda pouze čára a občas nějaký divný znak a když má přijít zobrazení datumu, času a teploty tak to vypadá že čísla to umí přečíst, ale jsou rozházená a mezi ně je nějakej čískej znak či co. Bez zapnuté SD karty je vše OK, když vyndám kartu píše to chybu SD tak že taky dobrý. Karty jsem zkoušel asi tři 2GB, 8GB formát Fat32 Váš vzorovej text i jinej a nic. Jinej adaptér SD taky nic. Nějakej nápad prosím co ještě zkusit. :sad: Děkuji.
#3 Petr 2019-03-05 20:23
Děkuji za odpověď.
Vyzkoušeno a nahráno. 8)
#2 Martin Pihrt 2019-03-05 07:38
Cituji Petr:
Dobrý den,
nedaří se mi nahrát program do atmegy V4. Viz. příloha. Nevíte co se pokazilo.

Dobrý den,
musíte použít verzi Arduino desky 1.6.21 (>1.6.21 v překladači jsou nějaké změny a v novějších verzích to nefunguje).


S pozdravem Martin Pihrt
#1 Petr 2019-03-04 17:56
Dobrý den,
nedaří se mi nahrát program do atmegy V4. Viz. příloha. Nevíte co se pokazilo.

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.