Elektrická pila - BMA

Seznam článků

Elektrická pila BMA (Boffin, Merkur, Arduino). Soutěžící družstvo sestrojí funkční elektrickou pilu s automatickým vypnutím motoru a následnou akustickou signalizaci po přeříznurí dřevěného hranolku. Elektronika (Arduino ATtiny85) umožňuje PWM regulaci rychlosti pohonu řezáví. Ze stavebnice Merkur je sestrojena mechanika pily, ze stavebnice Boffin je sestrojena akustická signalizace. Družstva soutěží o nejlépe provedenou mechaniku pily ze stavebnice Merkur a akustickou signalizaci (Boffin). Dále o nejrychlejší přeřezání tyček a zároveň o nejčistší řez. Pila umožňuje šikmé řezy (45° a 90°). Deska PWM je pro všechna družstva stejná - jedná se tedy pouze o osazení plošného spoje a umístění na výrobek pily.

Kompletní pila se skládá z 3 samostatných celků:

  • a) samostatná funkční lupinková pila (stavebnice Merkur 8)
  • b) zapnutí, automatické vypnutí pohonu pily po přeříznutí materiálu s akustickou signalizací (stavebnice Boffin 750)
  • c) elektronická PWM regulace pohonu řezání, logika zap a vyp pohonu (stavebnice pihrt.com s ATtiny85)

Požadavky na celek

Stavebnice Boffin je propojena s deskou PWM pomocí 4 vodičů (+5V, 0V, zap, vyp). Deska regulace PWM je přimontovaná na stavebnici Merukr (motor a koncový spínač jsou zapojeny do svorkovnice na desce PWM regulace).

  • do stolku pilky vložíme řezaný materiál (45° nebo 90° řez)
  • zapneme napájecí zdroj 5V/3A (LED dioda na desce PWM bude blikat v intervalu 1 vteřina)
  • na stavebnici Boffin stiskneme tlačítko S2 (start tedy zap), tím se spustí motor pily
  • pomocí vhodného nástroje nastavíme trimrem na desce PWM regulátoru optimální rychlost řezu
  • pokud dojde k přeříznutí materiálu a hlava pily klesne dolů dojde k sepnutí koncového spínače a tím zastavení motoru, zároveň se na stavebnici Boffin spustí melodie o ukončení řezu