PWM regulátor s ATTINY85

Tento regulátor řeší některé neduhy původního regulátoru s obvodem NE555. Především možnost regulace výkonu od 0 do 100% a možnost nastavit frekvenci PWM (volba 4 frekvencí DIP spínačem)...

Princip regulace je vysvětlen v původním článku. Přes stabilizátor LM7805 je napájen procesor ATTINY85, který měří napětí z potenciometru na svém AD vstupu a změnu převádí na poměr časů - střídu (t1:t2 z periody T). LED dioda signalizuje PWM režim (blikání po 0,1 sec) viz parametry níže. Pomocí dvou DIP spínačů lze navolit jeden ze čtyř kmitočtů PWM výstupu viz nastavení DIP spínačů níže.

ZDARMA

  • 1.0 hex pro procesor ATTINY85 - 8MHz

DONATE

  • 1.0 (zdroj + hex pro procesor) plošný spoj (Eagle, Gerber, CAM)

Parametry regulátoru

  • napájení: 7-15V DC
  • výstupní proud: 20A max při dobrém chlazení (s místním chladičem do 5A)
  • režim PWM: 0-100% potenciometrem
  • režim frekvence: pomocí DIP spínačů cca (50 Hz, 100 Hz, 250 Hz, 500 Hz)
  • signalizace LED: nesvítí pokud PWM < 1%, bliká 0,1s pokud PWM > 1% a < 99%, svítí pokud PWM = 100%

Nastavení DIP spínačů

Různé periferie vyžadují možnost nastavit kmitočet spínání PWM (například DC motor může vyžadovat jiný kmitočet, než ventilátor z PC...)

dip 

Změřený kmitočet při nastavení potenciometru na 50% (12V / 5A zátěž rezistory) 

v závislosti na nastavení DIP spínačů (průběh na osciloskopu je ovlivněn samotným zdrojem)

- jeho limitací a nadproudovou pojistkou. Při připojení například ventilátoru Sunnon 12V/5W a 46Hz DIP je průběh čistý a pravoúhlý)

DIP 1 OFF

DIP 2 OFF

 1 off 2 off
 

DIP 1 OFF

DIP 2 ON
 1 off 2 on
 

DIP 1 ON

DIP 2 OFF
 1 on 2 off
 

DIP 1 ON

DIP 2 ON
 1 on 2 on

Schéma zapojení

schema

Deska spojů 

deska

Fotografie0001

Fotografie0002

Zátěž 1 Ohm složená z rezistorů

Fotografie0003

Zdroj 12V (paralelní provoz zdroje 10,5A tj 5,2A + 5,2A) při zatížení PWM = 100%

Fotografie0004

Nastavení pojistek pro procesor

nastaveni

lock: 0xFF, efuse: 0xFF, hfuse: 0xD4, lfuse: 0xE2

Video - test LED 0-100%

Připojení svorek v obvodu

Všechny svorky jsou z důvodu proudu zdvojeny, cesty na plošném spoji jsou pocínované!

 PWM