Moje WiFi ESP8266 - ovládání žaluzií

Seznam článků

Tato konstrukce umožňuje ovládat pomocí webového rozhraní, nebo mobilní aplikace motor žaluzie (nebo žaluzií) v okně. Zařízení využívá vlastností obvodu ESP8266 (připojení pomocí Wi-Fi, webové rozhraní atd.)

Schéma zařízení lze rozdělit do několika částí: webové rozhraní, připojení k síti a program samotný zajišťuje obvod ESP8266, který pomocí sběrnice I2C obsluhuje procesor ATTINY84 (předává mu přikaz jak rychle a jakým směrem se má motor točit). Procesor ATTINY84 autonomně obsluhuje ovladač (driver) krokového motoru A4988. Původně jsem chtěl obsluhovat driver přímo pomocí ESP, ale ESP nemá dostatek časovačů pro běh přerušení a zárověň obsluhu Wi-FI a web serverové části (motor se točil, ale jakmile přišel požadavek na web, motor se zaseknul a pokračoval až po odbavení webu - Wi-Fi má v ESP přednost) -> z tohoto důvodu je přidán procesor ATTINY84, který je schopen bez problémů zpracovávat I2C a zároveň obsluhovat driver...

Vlastnosti zařízení

 • Napájení: 12VDC / 1-2A
 • Ovládání zatažení/vytažení/stop: tlačítka na desce, web (aplikace, prohlížeč, API...)
 • Ovládání zavření/otevření: web (aplikace, prohlížeč, API...)
 • Koncové spínače horní a dolní polohy: spínací tlačítka na desce (pro test), nebo spínací magnetický kontakt na okně na řetízku žaluzie
 • Motor žaluzie: krokový motor 17HS8401 nebo podobný

Aplikace na Google Play

play

Video - ovládání pomocí tlačítek a rozhraní na webu (fw 1.0)

DONATE

 • 1.0.0  - 11. 5. 2017 (zdroj Arduino kód pro ESP8266 procesor + bin soubor, attiny84 + hex soubor), plošný spoj (Eagle, Gerber, CAM)

Free

 • 1.0.0  - 11. 5. 2017 (bin soubor pro ESP8266, hex soubor pro attiny84)

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

Význam tlačítek na desce

S1 = SMĚR NAHORU (VYTÁHNOUT NAHORU) - ruční ovládání.

S2 = SMĚR DOLŮ (SPUSTIT DOLŮ) - ruční ovládání.

S3 = STOP - ruční zastavení pohonu (nezáleží, která událost akci vyvolala ručně, web, api).

S4 = NAHORU KONCOVÝ SPÍNAČ - spínací kontakt (magnetický koncový spínač v horní poloze, tlačítko na desce je pro testování).

S5 = DOLŮ KONCOVÝ SPÍNAČ - spínací kontakt (magnetický koncový spínač ve spodní poloze, tlačítko na desce je pro testování).

S6 = FLASH - pokud držíme při zapnutí napájení stisklé tlačítko S6 aktivuje se režim pro nahrávání firmware do ESP8266 pomocí sériové linky (RX programátoru spojíme s pinem S2, TX programátoru spojíme s pinem S1, GND na GND. S6 držíme stiknuté do doby mež se zahájí přenos z Arduina do ESP8266) - ESP potvrdí krátkým bliknutím modré LED. Toto provádíme pouze pokud je ESP čistý, jinak využíváme možnost nahrát přes web (záložka aktualizace).

S6 = DEFAULT - pokud tlačítko stikneme a držíme ho až při rychlém rozblikání LED aktivuje se tím režim pro smazání všech nastavení (jak paměť EEPROM, tak připojení k Wi-Fi) a spuštění Wi-Fi AP pro nastavení připojení k síti.. Následně provedeme nové připojení k Wi-Fi viz níže.

Připojení k Wi-Fi po provedeném smazání (DEFAULT)

 • Proskenujeme chytrým telefonem (nebo notebookem) okolní Wi-Fi sítě. Měla by se tam objevit síť s názvem ESPXXXXXX, kde XX je nahrazené MAC adresou modulu.
 • Připojíme se k tomuto SSID (nejlépe telefonem…) – připojení je bez hesla
 • Klikneme na tlačítko s přesměrováním na konfiguraci
 • Nebo otevřeme na telefonu prohlížeč a zadáme URL: http://192.168.4.1
 • Na konfigurační stránce vybereme náš AP, na který se modul připojí – automaticky se doplní SSID a zadáme heslo
 • Necháme uložit konfiguraci a restartovat ESP (udělá se to automaticky)
 • Po restartu ESP by se mělo celé ESP automaticky připojit do naší domácí Wi-Fi sítě a být dostupné na ping
 • V našem Wi-Fi routeru najdeme IP adresu zařízení a můžeme ji následně zadat do webového prohlížeče pro nastavení žaluzie (příklad: viz foto níže 10.10.10.110 v mém případě)

Screenshot 20170511 120943

Screenshot 20170511 121008

Screenshot 20170511 121056

Screenshot 20170511 121112

Screenshot 20170511 121147

Stavy LED diody

 • Signalizuje pokus o připojení k AP (nebo začátek vytváření AP) - 1x bliknutí LED
 • Signalizuje běžící konfigurační AP - 2x bliknutí LED
 • Signalizuje běžící aplikaci žaluzie - 3x bliknutí LED
 • Signalizuje možnost stisknutí tlačítka S6 pro smazání na výchozí hodnoty - rychlé blikání LED cca 3 sec po zapnutí zařízení (pokud stikneme S6 dříve vyvoláme režim FLASH! nikoliv DEFAULT)

Deska spojů

DSC 1076

DSC 1077

DSC 1073

DSC 1072

Webové rozhraní fw: 1.0

home

home2

setup1

setup2

trace

update

oo

api2

api3

api4

api data

Připojení periferií k desce plošných spojů

 pripojeni 2

Připojení koncových spínačů a ručního ovládání

pripojeni

PŘIPOJENÍ

Upozornění - u jednoho ESP8266 se mi stalo, že se choval prapodivně (šel, nešel...). Vyřešeno zmenšením rezistoru R7 (10 KOhm) na 1KOhm.

Fotografie z instalace zařízení (pan Richard Záklasník - tímto mu děkuji za poskytnuté foto)

IMG 20170629 135543

IMG 20170629 135549

IMG 20170629 135603

IMG 20170707 162107

IMG 20170707 162113

IMG 20170707 162119