Měření na zdroji - přípravek

Destička slouží jako měřící přípravek pro začínající elektrikáře. Deska obsahuje můstkový usměrňovač, filt, stabilizátor a signalizaci pomocí LED. Měřící body jsou vyvedeny pomocí šroubků M3.

Popis

Na svorky AC1, AC2 připojíme střídavé napětí z transformátoru 9V. Na ostatní svorky připojíme měřící přístroje. Pokud je na výstupu napájecí napětí LED dioda svítí.

Jedná se o klasický lineární napájecí zdroj (do 500mA). Střídavé napětí se usměrní pomocí Graetzova (dvoupulsního) usměrňovače (B1), následuje fitlr pro potlačení zvlnění (C3), stabilizátor 5V (IC1), signalizace R1 a LED1. Dioda D1 je ochranná dioda proti možnému zpětnému toku z výstupu do vstupu zdroje (například z baterie).

Schéma zapojení

Deska spojů

Osazená deska

Připojení přístrojů (Voltmetr, ampérmetr)

 

Zadání

  • Zvolte vhodné měřící metody a přístroje (nastavení rozsahů, předvedení, ústně zdůvodnit)
  • Vyhodnoťte naměřené hodnoty a porovnejte je s technickou dokumentací (přípustná tolerance součástek, prakticky předveďte a zdůvodněte)

Tabulka naměřených hodnot

měřící přístroj teoretická hodnota naměřená hodnota
V1 9V  
V2 12,6V  
V3 4,6V  
A1 4,6mA  

Donate

Deska spojů (Eagle, Gerber, CAM)