ESP32 multisnímač pro OpenSprinkler systém - Programování CPU

Seznam článků

Programování se provádí následovně (sekvence) -> na programátoru není jumper spojen ani s 5V, ani s 3V3! Používá se napájení snímače.

K vložení programu do procesoru ESP32 jsem použil zakoupený programátor https://www.tme.eu/cz/details/wsh-11325/konvertory/waveshare/11325/

U tme.eu stojí cca 90,-. Programátor stačí připojit k USB počítače a druhou stranu zasunout do desky snímače (využívají se pouze piny: Rx,Tx,Gnd). Ale až po kontrole, že na desce snímače pracuje zdroj 3,3V! Ověříme multimetrem.

  • máme připojený programátor do USB a desky snímače
  • v Arduinu připravený program pro nahrání do snímače (použito při prototypu: Arduino IDE 1.8.13 + Board 1.0.6 + HW DOIT ESP32 DEVKIT V1 https://github.com/espressif/arduino-esp32
  • na desce snímače podržíme současně tlačítko "KEY" a "EN", zapneme napájecí zdroj 5-24V pro snímač a uvolníme tlačítko "EN". Tím přepneme ESP do režimu uploadu
  • v Arduinu klepneme na tlačíko "nahrát"
  • po úspěšném nahrání stiskneme tlačítko "EN" pro provedení restartu cpu ESP32
  • pokud necháme připojený programátor a v Arduino IDE si zapneme sériový monitor (115200bd), tak uvidíme debug výpis co se děje
  • nastavíme snímač pomocí mobilního telefonu. Stiskneme na dobu delší než 2 vteřiny tlačítko "AP". LED začne blikat rychle
  • přiřadíme snímač do OSPy
  • příští aktualizace FW snímače můžeme provádět přímo z prostředí OSPy
Attachments:
Download this file (3D.zip)Data pro 3D tiskárnu[krabička]1840 kB33 Downloads2021-04-22 06:53
Download this file (a-pulldwn33V.png)Motion Pull-Down[3V3]268 kB35 Downloads2021-04-20 21:44
Download this file (a-pullup33V.png)Motion Pull-UP[3V3]228 kB30 Downloads2021-04-20 21:43
Download this file (b-pulldwn12V.png)Motion Pull-Down[12V]93 kB29 Downloads2021-04-20 21:44
Download this file (b-pullup12V.png)Motion Pull-UP[12V]90 kB27 Downloads2021-04-20 21:44
Download this file (D3V.PDF)D3V-163-3C5 OMRON[Katalogový list]882 kB20 Downloads2021-05-16 18:53
Download this file (eagle.zip)Data pro výrobu desky[Eagle, gerber]972 kB40 Downloads2021-03-05 12:42
Download this file (esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf)ESP32[Katalogový list]512 kB43 Downloads2021-03-05 12:41
Download this file (pulldwn12Vmore.png)Motion Pull-Down[12V more probe]150 kB26 Downloads2021-04-20 21:46
Download this file (pullup12Vmore.png)Motion Pull-UP[12V more probe]146 kB29 Downloads2021-04-20 21:46
Download this file (pullup33V_more.png)Motion Pull-UP[3V3 more probe]232 kB28 Downloads2021-04-20 21:45
Download this file (rele_RM84.pdf)RM84-rele[Katalogový list]3283 kB45 Downloads2021-03-05 12:41
Download this file (RJ11GK.pdf)RJ11[Katalogový list]377 kB31 Downloads2021-03-05 12:41