feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr

Arduino UNO - IR vánoční ozdoba

Seznam článků

Zařízení používá procesor ATmega 328P (stejný jako je v Arduinu UNO). Ozdoba obsahuje 14 LED diod pro efekt, jednu LED diodu pro status ukládání IR kódů do paměti, tlačítko pro vstup do režimu "ukládání kódů". Celé zařízení je napájeno z baterie 9V a stabilizováno na 5V pomocí lineárního stabilizátoru LM7805. Ozdoba se obsluhuje pomocí 3 tlačítek na libovolném IR ovladači (televize, DVD, sat atd...)

ZDARMA

  • hex pro procesor

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)
  • 3D data pro tisk krabičky (scad, stl, gcode)

Popis ovládání

Po připojení baterie se provede test všech 14 LED diod (efekt běžící bod) a následně se LED vypnou.

Pro naučení ovladače DO efektu stiskneme tlačítko "SAVE". Následně se rozsvítí červená LED save a modrá LED "IR kód1". Efekt čeká na stisk tlačítka na našem DO ovladači pro přiřazení 1 kódu ovladače (toto tlačítko bude posouvat program dopředu). Po přijmutí kódu červená LED zhasne a opět se rozsvítí a dále bude svítit modrá LED "IR kód2". Efekt čeká na stisk tlačítka na našem DO ovladači pro přiřazení 2 kódu ovladače (toto tlačítko bude posouvat program dozadu). Po přijmutí kódu červená LED zhasne a opět se rozsvítí a dále bude svítit modrá LED "IR kód3". Efekt čeká na stisk tlačítka na našem DO ovladači pro přiřazení 3 kódu ovladače (toto tlačítko bude měnit rychlost efektů). Po přijmutí posledního (tedy 3 kódu) se zařízení restartuje (potvrzeno rotací vlevo a vpravo). Od této doby jsou 3 IR kódy uloženy v EEPROM paměti procesoru. POZOR! efekt podporuje pouze tato kódování ovladačů na frekvenci 38 kHz: NEC, SONY, RC5, RC6 ostatní protokoly DO ovladačů budou ignorovány!

IR vánoční ozdoba obsahuje celkem 10 efektových programů (viz video).

save

Příklad kódu RC6 Philips

The Philips RC6 Protocol 1

Příklad kódu RC5

rc5 data format

Příklad kódu NEC

infrared remote control with microcontroller 11

Schéma zapojení

 schema

Deska spojů

deska

IMG 20151124 140011

IMG 20151124 140033

IMG 20151124 140033

Video - pohled na zařízení

Různé varianty (nejlepší je bílá a modrá LED dioda - nízkopříkonová)

IMG 20151125 122956

IMG 20151125 123004

IMG 20151125 123008

IMG 20151125 123011

Nastavení pojistek programátoru

pojistky

Oštítkován jako: Arduino ATMEGA328

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.