Arduino SMILE s ATTINY 84 - Programování Arduinem ICSP

Seznam článků

Do Arduina doinstalujeme podporu pro procesory ATTINY...

Spustíme Arduino a v záložce "vlastnosti" přidáme do správce dalších desek tento odkaz: https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

tiny1

Otevřeme správce desek a doinstalujeme podporu...

tiny2

tiny3

Restartujeme Arduino IDE (programové prostředí vypneme a znovu spustíme). Dále vybereme desku a další nastavení jako na obrázku níže (tento krok vyžaduje již připravenou programovací desku, tedy Arduino UNO jako ICSP programátor...)

icsp smile

Nahrátí programu do procesoru pomocí jiné Arduino desky (například Arduino UNO) - pokud již tento programátor nemáme připravený z jiných projektů.

Nahrajeme do desky (UNO), kterou budeme programovat skeč, který nalezneme v příkladech "Arduino ISP". Připojíme vodiče mezi Arduino UNO a smile pomocí ICSP konektoru (jako na obrázku).

ICSP konektor používá tyto vodiče na procesoru:

  • SCK
  • MISO
  • MOSI
  • RESET
  • +VCC
  • 0V

icspuno

DSC 0346

Pro vložení programu FWxx do procesoru již pouze spustíme nahrávání...

programovaniICSP

Poznámka:

Zdrojový program můžeme samozřejmě použít i pro jiné procesory (desky). Pokud použijeme například desku Arduino NANO a připojíme LED na stejné (nebo jiné - pokud si je upravíme) piny bude "smile" fungovat také...

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.