Řezačka polystyrenu z merkuru (technika 2022) - Ovládání přes USB

Seznam článků

OVLÁDÁNÍ – USB (sériová linka 115200 Baud)

  G28 -> HOMING -> návrat na výchozí polohu X=0 a Y=0 (na displeji svítí znak „H“)

  G0  X{n} Y{n} -> příkaz pro lineární pohyby v ose X a Y. Příklad:  G0 X10.0 Y20.2 (na konci příkazu je vždy nová řádka \n) Na displeji svítí znak „-“

  L1  -> zap LED

  L0  -> vyp LED

  S1  -> zap struny

  S0  -> vyp struny

  A0  -> Manual mode -> ruční ovládání tlačítky X, Y (nebo z PC). Na displeji svítí znak „-“

  A1  ->  Auto mode -> vyřeže nápis "test". Na displeji bliká znak „A“

 

Odpovědi z řezačky

  HOMING - vrací se do výchozí polohy

  A0 – je ruční režim

  A1 – je auto režim

  S0 - struna je vyp

  S1 - struna je zap

  L1 - varovná LED je zap

  L0 - varovná LED je vyp

  TL - stisk tlačítka vlevo

  TR - stisk tlačítka vpravo

  TU - stisk tlačítka vpřed

  TD - stisk tlačítka vzad

  HEAT - nahřívání struny (cca 3 vteřiny bliká varovná LED)

  ASTEP xx - vypisuje krok demo režimu (co se zrovna dělá za operaci a souřadnice XY)

  OK – potvrzení splněného příkazu

OVLÁDÁNÍ – ručně

  • Po zapnutí se stroj nastaví do manuálního režimu (na displeji je znak "-").
  • Tlačítkem "0" lze zastavit spuštěný režim auto "A" (demo řez nápisu „TEST“) a vypnout ohřev struny.
  • Tlačítkem "1" lze zapnout ohřev struny (signalizuje trvalý svit oranžové LED). Start ohřevu LED „bliká „ cca 3 vteřiny (po tuto dobu je blokovaný pojezd).
  • Tlačítka S1-S4 ovládají posun XY (vlevo, vpravo, vpřed, vzad).
  • Před každým pohybem XY se ověřuje, zda je struna teplá. V případě studené struny se nejprve provede ohřev (bliká LED ohřevu cca 3 vteřiny)!

DEMO – automaticky

  • Tlačítkem "0" + "1" současně se spustí automatický režim (demo) a vyřeže se ukázka. Na displeji bliká "A". Následně se provede kalibrace (pojezd do polohy X=0, na koncový spínač). Na displeji bliká "H". Po provedení demo řezu se spustí výstup na Boffin a rychle se rozbliká LED a tečka na displeji a poté se stroj vypne do stavu "-" manuál.
  • Před každým pohybem XY se ověřuje, zda je struna teplá. V případě studené struny se nejprve provede ohřev (bliká LED ohřevu cca 3 vteřiny)!

 

 

Příklad ovládání XY pro vyřezání nápisu „TEST“

Start operace (tlačítko 0+1) – výpis ze sériové linky

11:17:28.541 -> HOMING

11:17:28.541 -> HEAT

11:19:03.606 -> ASTEP 0

11:19:03.606 -> X0.00 Y0.00

11:19:03.606 -> ASTEP 1

11:19:03.606 -> X80.00 Y0.00

11:19:54.108 -> ASTEP 2

11:19:54.108 -> X80.00 Y10.00

11:19:56.677 -> ASTEP 3

11:19:56.677 -> X50.00 Y10.00

11:20:13.139 -> ASTEP 4

11:20:13.139 -> X50.00 Y20.00

11:20:15.932 -> ASTEP 5

11:20:15.932 -> X60.00 Y20.00

11:20:21.201 -> ASTEP 6

11:20:21.201 -> X60.00 Y50.00

11:20:28.996 -> ASTEP 7

11:20:28.996 -> X70.00 Y50.00

11:20:34.855 -> ASTEP 8

11:20:34.855 -> X70.00 Y20.00

11:20:42.519 -> ASTEP 9

11:20:42.519 -> X80.00 Y20.00

11:20:48.289 -> ASTEP 10

11:20:48.289 -> X80.00 Y5.00

11:20:52.208 -> ASTEP 11

11:20:52.208 -> X115.00 Y5.00

11:21:11.957 -> ASTEP 12

11:21:11.957 -> X115.00 Y10.00

11:21:12.906 -> ASTEP 13

11:21:12.906 -> X85.00 Y10.00

11:21:28.859 -> ASTEP 14

11:21:28.859 -> X85.00 Y20.00

11:21:31.581 -> ASTEP 15

11:21:31.581 -> X105.00 Y20.00

11:21:42.649 -> ASTEP 16

11:21:42.649 -> X105.00 Y25.00

11:21:43.787 -> ASTEP 17

11:21:43.787 -> X85.00 Y25.00

11:21:54.322 -> ASTEP 18

11:21:54.322 -> X85.00 Y50.00

11:22:00.899 -> ASTEP 19

11:22:00.899 -> X115.00 Y50.00

11:22:17.859 -> ASTEP 20

11:22:17.859 -> X115.00 Y40.00

11:22:20.318 -> ASTEP 21

11:22:20.318 -> X95.00 Y40.00

11:22:31.311 -> ASTEP 22

11:22:31.311 -> X95.00 Y45.00

11:22:32.302 -> ASTEP 23

11:22:32.302 -> X115.00 Y45.00

11:22:43.743 -> ASTEP 24

11:22:43.743 -> X115.00 Y5.00

11:22:53.794 -> ASTEP 25

11:22:53.794 -> X150.00 Y5.00

11:23:14.018 -> ASTEP 26

11:23:14.018 -> X150.00 Y10.00

11:23:14.961 -> ASTEP 27

11:23:14.961 -> X120.00 Y10.00

11:23:31.501 -> ASTEP 28

11:23:31.501 -> X120.00 Y20.00

11:23:34.206 -> ASTEP 29

11:23:34.206 -> X140.00 Y20.00

11:23:46.058 -> ASTEP 30

11:23:46.058 -> X140.00 Y25.00

11:23:47.230 -> ASTEP 31

11:23:47.230 -> X130.00 Y25.00

11:23:52.630 -> ASTEP 32

11:23:52.630 -> X130.00 Y35.00

11:23:55.349 -> ASTEP 33

11:23:55.349 -> X140.00 Y35.00

11:24:01.027 -> ASTEP 34

11:24:01.027 -> X140.00 Y40.00

11:24:02.031 -> ASTEP 35

11:24:02.031 -> X120.00 Y40.00

11:24:13.185 -> ASTEP 36

11:24:13.185 -> X120.00 Y50.00

11:24:15.614 -> ASTEP 37

11:24:15.614 -> X150.00 Y50.00

11:24:35.088 -> ASTEP 38

11:24:35.088 -> X150.00 Y5.00

11:24:46.512 -> ASTEP 39

11:24:46.512 -> X185.00 Y5.00

11:25:07.292 -> ASTEP 40

11:25:07.292 -> X185.00 Y10.00

11:25:08.236 -> ASTEP 41

11:25:08.236 -> X155.00 Y10.00

11:25:24.293 -> ASTEP 42

11:25:24.293 -> X155.00 Y20.00

11:25:26.938 -> ASTEP 43

11:25:26.938 -> X165.00 Y20.00

11:25:32.748 -> ASTEP 44

11:25:32.748 -> X165.00 Y50.00

11:25:40.439 -> ASTEP 45

11:25:40.439 -> X175.00 Y50.00

11:25:46.646 -> ASTEP 46

11:25:46.646 -> X175.00 Y20.00

11:25:54.112 -> ASTEP 47

11:25:54.157 -> X185.00 Y20.00

11:26:00.543 -> ASTEP 48

11:26:00.543 -> X185.00 Y0.00

Konec operace (řez nápisu „TEST“)

Attachments:
Download this file (anotace_rezacka_polystyrenu_2022.pdf)Anotace soutěže[ ]692 kB20 Downloads2022-09-16 06:25
Download this file (rezacka_polystyrenu_2022.pdf)Zadání soutěže[ ]13247 kB78 Downloads2022-09-16 06:25
Download this file (Test-desek.zip)Zdrojový program pro procesor - Arduino IDE[Testy desek]3 kB38 Downloads2022-03-23 12:59
Download this file (tmzd-2022-ovladani.pdf)manuál ovládání přes USB[ ]468 kB52 Downloads2022-01-14 08:35