Časomíry pro ROBO2022

Seznam článků

Byl jsem osloven, abych vyrobil pro soutěž ROBO2022 časomíry pro měření doby jízdy autíček. Tento článek je konstrukční plánek uvedených časomír. Srdcem zařízení je deska Arduino "NANO", ke které jsou připojeny infračervené brány, LED v branách a výstup do posuvných registrů 74HC595. Pro zobrazení času jsou použity neznámé vyřazené displeje o rozměrech digitu 60mm x 100mm. Panel A má 4 digity a panel B má 3 digity.

Video - ukázka provozu

Vlastnosti časomíry

  • napájení: 230V (uvnitř zdroje 24VDC a 5VDC)
  • ochrana: trubičková pojistka 1,5A
  • příkon časomíry: cca 45W
  • vstup start: IR brána připojena kabelem 5m pomocí 6 pinového konektoru
  • vstup stop: IR brána připojena kabelem 5m pomocí 6 pinového konektoru
  • režim testování IR bran: tlačítko na zadní straně časomíry
  • zobrazení na LED displeji (digity jsou složeny z 470 SMD LED diod 24V/2A)
  • výstup přes USB (UART) do Excelu pro ukládání výsledků do souboru Excel (rychlost pro komunikaci 9600 Bd)

Rozsah měření - zobrazení na displeji

A) pokud je čas menší než hodina

00-59 minut, 00-59 sekund, 000-999 milisekund

B) pokud je čas větší než hodina

00-99 hodin, 00-59 minut, 00-59 sekund

Maximum měření je tedy 99 hodin, 59 minut, 59 sekund -> po tomto čase se čas odpočtu zastaví

Do Excelu se čas odesílá a ukládá v milisekundách bez ohledu co ukazuje LED panel

Pohled na panel A a B

Na panelech jsou osazeny obvody 74HC595 a ULN2003

Reverzním inženýrstvím jsem zjistil zapojení konektoru na desce, které má následující význam (panel 4 digity a 3 digity)

Pro ovládání posuvných registrů 74HC595 potřebujeme 4 vodiče DATA, CLOCK, LATCH a OE. Z desky Arduino "NANO" kde je osazen procesor Atmega328 v SMD provedení zapojíme tyto vodiče následovně. Arduino na e-shopu dratek.cz.

Arduino NANO PIN
LED panel PIN Význam
- 1 +24V
+5V 2 +5V
0V 3 0V (GND)
D3 4 CLOCK
D6 5 OE (Output Enable)
D4 6 LATCH
D2 7 DATA (serial data IN)