feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr
A+ A A-

Arduino UNO - Merkur třídička kuliček - Boffin

Seznam článků

Optická závora - fotorezistor
Fotorezistor tvoří přijímač optické závory. Loukotě kola 2043 fotorezistor zastiňují a tím mění hodnotu jeho odporu. Změny po zesílení vytváří elektrické pulsy přiváděné na řídící jednotku.
Použité díly:
RP (6SCRP) fotorezistor Boffin    Elektroizolační páska samolepící černá
2043 – 1 ks
1004 – 4 ks
1032 – 2 ks
1051 – 6 ks
1052 – 2 ks
1054 – 4 ks

Pro spolehlivější zastínění fotorezistoru zaslepte otvory v loukotích kola černou samolepící páskou.

Na stojinu namontujte dvojité úhelníky 1032.

Pomocí pásků 1004 a šroubů 1054 upevněte fotorezistor ze stavebnice Boffin. Zatím nedotahujte šrouby.

Před fotorezistor nainstalujte kolo 2043. Seřiďte polohu fotorezistoru podle obrázku tak, aby loukotě kola při otáčení zastiňovaly vstupní otvor fotorezistoru. Pozor, kolo se musí otáčet volně, nesmí narážet na fotorezistor, ale zároveň nesmí být mezera mezi loukotí a fotorezistorem příliš velká. Po seřízení dotáhněte šrouby s citem, plastový kryt fotorezistoru by mohl popraskat.

Nezastíněný fotorezistor má malý elektrický odpor.

Zastíněný fotorezistor má velký elektrický odpor.

Překontrolujte, zda kolo 2043 nebrání vozíku v pohybu. Pokud by k tomu docházelo, upravte montáž.

Sestava základny
Základna nese konstrukci dráhy a fixuje polohu zásobníků pro odebírání míčků.
Díly použité pro základnu:
1077 – 2 ks
1073 – 2 ks
1015 – 7 ks
1025 – 8 ks
1023 – 1 ks
1031 – 2 ks
1082 – 4 ks
1051 – 60 ks
1052 – 56 ks
1055 – 4ks
1027 – 4 ks
1029 – 2 ks

Zásobník – krabičku narýsujte, vystřihněte a slepte (celkem 4 ks).

Sestava dráhy a základny
Díly použité pro sestavu:
1051 – 4 ks
1052 – 4 ks
Dráha (sestavená a násypkou a vozíkem) Základna

Před manipulací zajistěte vozík gumičkou (díl 2309). Bez zajištění by se mohl vozík uvolnit.

Přiložte dráhu k základně a zajistěte ji dvěma šrouby.

Postavte dráhu svisle a upevněte ji dalšími dvěma šrouby. Můžete odstranit zajištění vozíku.

Optická závora - žárovka
Žárovka tvoří vysílač optické závory. Světlo ze žárovky dopadá na fotorezistor.
Použité díly:
L2 (6SCL2) 6V – žárovka 6 V, Boffin    
1036 – 1 ks
1006 – 2 ks
1004 – 2 ks
1051 – 8 ks
1052 – 4 ks
1054 – 4 ks

Žárovka 6 V

Fotorezistor a žárovku nastavte tak, aby byly souosé. Po montáži nesmí žárovka bránit volnému pohybu kola 2043.

Montáž čidla barvy
Použité díly:
Deska snímače
1051 – 5 ks
1031 – 2 ks
1052 – 5 ks

Pozn: Pokud čidlo nevyhodnocuje barvy správně, je možné,
že míček v násypce zaujímá různé polohy. V takovém případě
upravte výstupní otvor násypky montáží vhodného dílu.

Připojení koncových spínačů

Vodiče spínačů připojte pomocí šroubů na přechodovou svorkovnici.

Zesilovač závory Boffin
Použité díly Boffin:

6SCBG – 1 ks    
1 (6SC01) – 2 ks
2 (6SCO2) – 9 ks
3 (6SC03) – 4 ks
4 (6SC04) – 1 ks
5 (6SC05) – 1 ks
6 (6SC06) – 1 ks
7 (6SC07) – 1 ks
C3 (6SCC3) – 1 ks
C5 (6SCC5) – 1 ks
D2 (6SCD2) – 1ks
J1 (6SCJ1) – 2 ks
J2 (6SCJ2) – 2 ks
Q1 (6SCQ1) – 1 ks
Q2 (6SCQ2) – 1 ks
R2 (6SCJR2) – 1 ks
R3 (6SCR3) – 1 ks
R4 (6SCJR4) – 1 ks
R5 (6SCJR5) – 1 ks
RV (6SCRV) – 1ks
S2 (6SCS2) – 1 ks    

Po zapojení napájení nastavte nastavitelný odpor RV do takové polohy, aby při otáčení kola závory poblikávala dioda D2.

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.