feed-image Odebírat tento obsah čtečkou
Nabídka
csenderusktr
A+ A A-

Arduino UNO - Merkur třídička kuliček - Programování linky

Seznam článků

Všechny ploché kabely a vodiče musí být v tuto chvíli připojeny!

Zapnutí
Po zapnutí napájení (USB adaptér 5V zasuneme do zásuvky) se musí rozjet vozík směrem ke snímači barev. Pokud jede vozík opačným směrem (od snímače barev) máme otočené vodiče od motoru (+ a -) a je nutné je otočit jako na obrázku v manuálu výše.

Zastavení
Po zapnutí se vozík musí zastavit u snímače barev. Po sepnutí kontaktu se vozík rozjede na opačnou stranu (směrem od snímače barev) a zastaví se v prostřední části pojezdu. Na desce X40 se po správné inicializaci rozsvítí zelená dioda D2.

Test snímače polohy
Při otáčení kolečkem snímače pulsů musí zelená LED na desce Boffin blikat. Pokud LED při otáčení nebliká, zkontrolujeme:
Lze LED rozblikat posunutím tahového potenciometru na desce Boffin? Svítí žárovka? Je správně zapojena deska Boffin? Jsou správně připojeny vodiče k žárovce a fotorezistoru?

Naučení barev míčků do paměti řídící desky
Postup učení barev míčků. Zásobník míčků a násypka je bez vložených míčků!
a) držíme na desce X40 stisknuté tlačítko dokud se nerozsvítí obě LED (zelená a rudá), ihned tlačítko uvolníme. Vozík se bude kalibrovat a nejprve pojede směrem k násypce (k snímači barev), posléze pojede na střed dráhy.
b) vložíme do násypky míček pro naučení první barvy. Pokud blikají obě LED na desce X40 a pípá reproduktor na desce X40 stiskneme tlačítko na desce X40. Vozík si dojede pro kuličku a dojede na střed dráhy, kde zastaví.
c) vložíme do násypky míček pro naučení druhé barvy. Pokud blikají obě LED na desce X40 a pípá reproduktor na desce X40 stiskneme tlačítko na desce X40. Vozík si dojede pro kuličku a dojede na střed dráhy, kde zastaví. Cestou k násypce se zbaví prvního míčku.
d) vložíme do násypky míček pro naučení třetí barvy. Pokud blikají obě LED na desce X40 a pípá reproduktor na desce X40 stiskneme tlačítko na desce X40. Vozík si dojede pro kuličku a dojede na střed dráhy, kde zastaví. Cestou k násypce se zbaví druhého míčku.
e) vložíme do násypky míček pro naučení čtvrté barvy. Pokud blikají obě LED na desce X40 a pípá reproduktor na desce X40 stiskneme tlačítko na desce X40. Vozík si dojede pro kuličku a dojede na střed dráhy, kde zastaví. Cestou k násypce se zbaví třetího míčku.
f) řídící deska má tímto naučené všechny 4 barvy (jsou uložené v trvalé paměti). Ukončí se programování.

Provoz - Zelená LED svítí, pokud je linka připravena k provozu. Při provozu se nesmí aktivovat bezpečnostní spínač. Pokud snímač kuličku nerozpozná, tak se vozík zastaví na středu pojezdu a čeká na ruční vyprázdnění.

Chyba - Při aktivaci (sepnutí kontaktů) bezpečnostního spínače se vozík zastaví, rozsvítí se červená LED a reproduktor dlouze pípne. V případě, že se nejedná o závadu (vozík nemá na dráze překážku, ani nenastal jiný mechanický problém) seřídíme bezpečnostní spínač (jeho vzdálenost).
5x rychle pípne reproduktor v případě, že nepracuje správně snímač pulsů - vypršel čas (zároveň se rozsvítí rudá LED).
 

Nemáte oprávnění pro vkládání komentářů.